Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα

Το Εργαστήριο Φύλου στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικού προγράμματος με επιμέρους θεματική τη συμμετοχή των γυναικών στην κτηνοτροφία (ειδικότερα του Ψηλορείτη) καλεί όσες  μεταπτυχιακές φοιτήτριες και όσους μεταπτυχιακούς φοιτητές ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε έρευνα πεδίου (συνεντεύξεις, focus groups), ανάλυση δεδομένων (κυρίως ποιοτικών) και συμμετοχή ανάλογα με την συμβολή τους σε πιθανές δημοσιεύσεις και συνεδριακές ανακοινώσεις να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους με αποστολή email στο petousiv@uoc.gr και petrope@ uoc.gr μέχρι 20 Ιανουαρίου.  Οι υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει να έχουν εξοικείωση με αναζήτηση σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και γνώση ποιοτικών μεθόδων ανάλυσης (κυρίως ανάλυσης λόγου). Επιθυμητή η εμπειρία στο πεδίο. Η προβλεπόμενη διάρκεια της συνεργασίας είναι 6 μήνες.  Μέρος των δεδομένων θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για την εκπόνηση εργασιών.  Δεν προβλέπεται χρηματική αμοιβή.