Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2018 – 2019

Εξάμηνο 1 (Χειμερινό Εξάμηνο)

 • Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Ι | ΕΙΣΚ100
  Είδος: Υποχρεωτικό | ECTS: 8 | Διδάσκοντες: Σερντεδάκις Νικόλαος, Τζανάκης Εμμανουήλ | Περίγραμμα Μαθήματος
 • Κοινωνική Ιστορία | ΙΣΤΚ120
  Είδος: Υποχρεωτικό | ECTS: 8 | Διδάσκοντες: Φουρναράκη Ελένη | Περίγραμμα Μαθήματος
 • Κοινωνική Θεωρία Ι (Κλασικοί Θεωρητικοί) | ΘΕΩΚ106
  Είδος: Υποχρεωτικό | ECTS: 8 | Διδάσκοντες: Λαβράνου Αλίκη, Κουμπουρλής Ιωάννης | Περίγραμμα Μαθήματος
 • Αγγλικά Επίπεδο Α |ΑΓΓΚ010
  Είδος: Υποχρεωτικό | ECTS: 5 | Διδάσκουσα: Χαβρεδάκη Ειρήνη | Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εξάμηνο 2 (Εαρινό Εξάμηνο)

 • Κοινωνική Θεωρία ΙΙ – Κλασικοί Θεωρητικοί | ΘΕΩΚ107
  Είδος: Υποχρεωτικό | ECTS: 8 | Διδάσκοντες: Λαβράνου Αλίκη, Ρωμανός Βασίλειος | Περίγραμμα Μαθήματος
 • Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνιολογικής Έρευνας: Ποσοτικές Μέθοδοι | ΜΕΘΚ132
  Είδος: Υποχρεωτικό | ECTS: 8 | Διδάσκοντες: Καλογεράκη Στεφανία, Παπαδάκη Μαρίνα | Περίγραμμα Μαθήματος
 • Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία | ΠΟΛΚ140
  Είδος: Υποχρεωτικό | ECTS: 8 | Διδάσκοντες: Σαματάς Μηνάς | Περίγραμμα Μαθήματος
 • Αγγλικά Επίπεδο Β |ΑΓΓΚ020
  Είδος: Υποχρεωτικό | ECTS: 5 | Διδάσκουσα: Χαβρεδάκη Ειρήνη | Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εξάμηνο 3 (Χειμερινό Εξάμηνο)

 • Κοινωνική Θεωρία ΙΙI (Σύγχρονη) | ΘΕΩΚ108
  Είδος: Υποχρεωτικό | ECTS: 8 | Διδάσκοντες: Ρωμανός Βασίλειος, Μουζακίτης Άγγελος | Περίγραμμα Μαθήματος
 • Κοινωνιολογία του Πολιτισμού | ΠΟΚΚ149
  Είδος: Υποχρεωτικό | ECTS: 8 | Διδάσκοντες: Ζαϊμάκης Ιωάννης/Σκουλαρίκη Αθηνά | Περίγραμμα Μαθήματος
 • Κοινωνική Στατιστική Ι: Θεωρία και Ανάλυση Δεδομένων με Στατιστικό Λογισμικό | ΣΤΑΚ130
  Είδος: Υποχρεωτικό | ECTS: 8 | Διδάσκοντες: Καλογεράκη Στεφανία/Παπαδάκη Μαρίνα | Περίγραμμα Μαθήματος
 • Αγγλικά Επίπεδο Γ |ΑΓΓΚ030
  Είδος: Υποχρεωτικό | ECTS: 5 | Διδάσκουσα: Χαβρεδάκη Ειρήνη | Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εξάμηνο 4 (Εαρινό Εξάμηνο)

 • Θεωρίες Κοινωνικής Αλλαγής και Ανάπτυξης | ΑΝΑΚ145
  Είδος: Υποχρεωτικό | ECTS: 8 | Διδάσκοντες: Ζαμπαρλούκου Στέλλα| Περίγραμμα Μαθήματος
 • Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνιολογικής Έρευνας:  Ποιοτικές Μέθοδοι | ΜΕΘΚ131
  Είδος: Υποχρεωτικό | ECTS: 8 | Διδάσκοντες: Τσιώλης Γεώργιος | Περίγραμμα Μαθήματος
 • Αγγλικά Επίπεδο Δ |ΑΓΓΚ040
  Είδος: Υποχρεωτικό | ECTS: 5 | Διδάσκουσα: Χαβρεδάκη Ειρήνη | Περίγραμμα Μαθήματος

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19

 • Τίτλος/Κωδικός
  Είδος: Σεμινάριο | ECTS:7 | Διδάσκοντες: … | Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

 • Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας | ΕΠΙΚ251
  Είδος: Μάθημα κατεύθυνσης Β, Δ| ECTS:5 | Διδάσκοντες: Κωνσταντινίδου Χριστίνα| Περίγραμμα Μαθήματος
 • Ειδικά θέματα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Ετερότητας | ΕΚΠΚ348
  Είδος: Σεμινάριο | ECTS:7 | Διδάσκοντες: Κωνσταντινίδου Χριστίνα | Περίγραμμα Μαθήματος

 


TEMPLATES

 • Τίτλος/Κωδικός
  Είδος: Μάθημα Κατεύθυνσης Α,Β,Γ,Δ | ECTS:5 | Διδάσκοντες: … | Περίγραμμα Μαθήματος
 • Τίτλος/Κωδικός
  Είδος: Μάθημα Υποχρεωτικά Επιλεγόμενο| ECTS:5 | Διδάσκοντες: … | Περίγραμμα Μαθήματος
 • Τίτλος/Κωδικός
  Είδος: Σεμινάριο | ECTS:7 | Διδάσκοντες: … | Περίγραμμα Μαθήματος