Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Υποτροφιών για τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Ρεθύμνου

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης αποφάσισε να απονείμει, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, μεταπτυχιακές υποτροφίες ύψους 6.000,00 €, για καθένα από τα Ακαδημαϊκά Τμήματα των Σχολών του Ρεθύμνου.

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Κρήτης, των Σχολών του Ρεθύμνου, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, σύμφωνα με την προκήρυξη, στην Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στο Ρέθυμνο μέχρι την Δευτέρα 10/06/2019.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ <https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=4149> .