Προκήρυξη κινητικότητας φοιτητών μέσω ΟΜΙΛΩΝ για πρακτική άσκηση

Προκήρυξη κινητικότητας φοιτητών μέσω ΟΜΙΛΩΝ για πρακτική άσκηση

Department of International Relations

Directorate of International and Public Relations

University of Crete

Rethymnon Campus

74100 Rethymno

Crete, Greece

 

Tel: +30 28310 777 23

Website: https://www.uoc.gr/intrel/index.php?lang=el