Προκήρυξη κινητικότητας φοιτητών για πρακτική άσκηση (μέσω των Ομίλων που μετέχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης ) – Πρόγραμμα Erasmus+ ακαδ. έτους 2018-19

Προκήρυξη κινητικότητας φοιτητών για πρακτική άσκηση μέσω των δύο Ομίλων που μετέχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Πρόγραμμα Erasmus+ ακαδ. έτους 2018-19.

Δείτε το παρακάτω link

https://www.admin.uoc.gr/intrel/index.php?option=com_content&view=article&id=462&Itemid=466&lang=el