Προκήρυξη Εκλογών για Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο Τμήματος Κοινωνιολογίας 2022-2024

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ   Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν  &  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη ΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ  της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.9.2022 έως 31.08.2024

Προκήρυξη εκλογών για Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο Τμήματος

Απόφαση συγκρότησης Τριμελούς Κεντρικής Επιτροπής

Ανακήρυξη υποψηφίων εκλογών για την ανάδειξη του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Κοινωνιολογίας

Πίνακας ανακήρυξης υποψηφίων

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ