“Προκήρυξη Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Βιοηθική” – Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Τα Τμήματα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας  του Πανεπιστημίου Κρήτης και η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνουν  το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Βιοηθική”, διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους  Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής να υποβάλλουν αίτηση.

Η διάρκεια υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι από την Πέμπτη, 10 Μαρτίου, μέχρι την Πέμπτη, 12 Μαϊου 2022.

Από τη Γραμματεία  του ΔΠΜΣ «Βιοηθική»

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Κρήτης

τηλ. 28310-77242

email: bioethics.secretary@fks.uoc.gr   “

Παρακαλώ δείτε το αρχείο: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ_2022-2023