Προκήρυξη Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Βιοηθική” – Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

“Προκήρυξη Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Βιοηθική” – Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Τα Τμήματα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας  του Πανεπιστημίου Κρήτης και η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνουν  το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Βιοηθική”, διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους  Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 μέχρι τις 27 Μαΐου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις εισαγωγής, θα βρείτε στην ιστοσελίδα : http://bioethics.fks.uoc.gr/docs/ProkiriksiBioithiki_202021.pdf

Από τη Γραμματεία  του ΔΠΜΣ «Βιοηθική»

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Κρήτης

τηλ. 28310-77242

email: bioethics.secretary@fks.uoc.gr   “

PMS Bioethics Prokiriksi neon mf 2021-22F_anarthmenh