Προγραμματισμός Κύκλου Σεμιναρίων Διαχείρισης Χρόνου και Δεξιοτήτων Μελέτης-Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών

Στα πλαίσια ανάπτυξης συνεργασίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών με το Κέντρο Γραφής, δημιουργήσαμε ένα google form με τη βοήθεια του οποίου επιθυμούμε να διερευνήσουμε τις ανάγκες των φοιτητών/τριών σχετικά με τον κύκλο σεμιναρίων που θα υλοποιήσουμε από κοινού το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Οι θεματικές που πρόκειται να αναπτυχθούν έχουν ως βασικούς άξονες τη διαχείριση χρόνου και τις δεξιότητες μελέτης.

Το link για την φόρμα είναι: https://docs.google.com/forms/d/1ny1v9QPmXvKxLXfsQsxOCyUDJ1T6H2ps1ZFLIlMWiWk/viewform?edit_requested=true

Η συγκεκριμένη φόρμα έχει ήδη διατεθεί για χρήση μέσω της πλατφόρμας κοινωνικών δικτύων (facebook) του ΣΚΦ.

Ωστόσο εκτιμούμε ότι θα είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμβολή σας, στα πλαίσια διάχυσης της πληροφόρησης, με μία ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας ή ακόμα και στα προσωπικά mail των φοιτητών, αν αυτό είναι εφικτό.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.
Καλή συνέχεια στο έργο σας
Με εκτίμηση
-- 
Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών Πανεπιστημίου Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
Τηλ.: 28310 77979, 28310 77982,28310 77984
e-mail: rskf@admin.uoc.gr
---------------------------------------------
Students Counseling Center - University of Crete
Galos Campus
Tel.: 0030 28310 77979, 28310 77982,28310 77984
e-mail: rskf@admin.uoc.gr