Πρόγραμμα Συνέδριου με θέμα “Οι Επιπτώσεις της Πανδημίας COVID-19 στην Ελληνική Κοινωνία”. 15-16 Οκτωβρίου 2021. Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου – Αίθουσα Ανδρέας & Μαρία Καλοκαιρινού. Διοργανωτής: Περιφέρεια Κρήτης – Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.