Προκήρυξη προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 2020-21

Προκήρυξη προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 2020-21

του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Εξυπηρέτηση:
Τηλ.Επικοινωνίας 2831077475
Email: pdesociology@uoc.gr
Υπεύθυνος: Σωτήριος Μιχελουδάκης

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 1/6/2020-30/6/2020. Παρακαλώ δείτε τον σύνδεσμο για την Φόρμα της Αίτησης (Η ΦΟΡΜΑ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)

Αποτελέσματα επιλεγέντων φοιτητών/αποφοίτων στις 23/9/2020.

Αναλυτικά το ΠΠΔΕ Κοινωνιολογίας.