Πρόγραμμα ορκωμοσιών Τμημάτων Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Μάρτιος 2023

Πρόγραμμα ορκωμοσιών Τμημάτων Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Μαρτίου 2023

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023
11:00 Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 10:00 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
13:00 Τμήμα Κοινωνιολογίας 12:30 Τμήμα Ψυχολογίας