Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2023 (1/9 – 22/9/2023)

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2023 (1/9 – 22/9/2023)

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2023

*Συμπεριλαμβανομένου και του Μαθήματος ΥΓΑΚ208 του κου Εμμ. Τζανάκη

 

Εξετάσεις Διατμηματικών και Ιδρυματικών Μαθημάτων Σεπτεμβρίου 2023

Διατμηματικά Μαθήματα

ΣΚΕ 3303 Λαπατσιώρας-Παπαβλασόπουλος  6/9/2023, 17.30-20.30 αίθουσα Δ1Α

ΣΚΕ 609 Σκουλαρίκη-Καραγιάννης                  5/9/2023, 15.30-17.30, Δ1Α

ΣΚΕ 280 Μαλαμίδης  Θεοχάρης                        5/9/2023, 11.30-14.30, Δ2Γ

ΣΚΕ 281 Μαλαμίδης    Θεοχάρης                       4/9/2023, 17.30-20.30, Α3-3

ΑΝΑΚ 279 Μαλαμίδης  Θεοχάρης                     6/9/2023, 11.30-14.30, Α3-3

ΣΚΕΨ3009 Δαφερμάκης                                     5/9/2023, 17.30-20.30, Δ2Β

Ιδρυματικά Μαθήματα

ΠΚ1006 Μανασάκης   Κων/νος                     7/9/2023, 13.30-14.30, Δ2Α

ΠΚ1003 Μανασάκης   Κων/νος                     7/9/2023, 14.30-15.30, Δ2Α

ΠΚ1004 Ξηρουχάκης   Φραγκίσκος               12/9/2023, 11.30-13.30, Δ2Α

ΠΚ 1007 Δρακάκη Ελένη                                  13/9/2023, 11.30-14.30, Δ2Α

ΠΚ 1005 Δεν προβλέπονται εξετάσεις. Η βαθμολογία θα προκύψει από την
εκπόνηση 4 εργασιών στη διάρκεια του εξαμήνου (3 ατομικών και μίας ομαδικής)