Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 – Πρόγραμμα – Δήλωση αποδοχής των όρων των εξ αποστάσεως εξετάσεων

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας λαμβάνοντας υπόψη την Υπουργική Απόφαση 3073/23-7-2019 για τον τρόπο διεξαγωγής των επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα διεξαγάγει τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου εξ αποστάσεως, όπως ακριβώς έγιναν και στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου και Ιουλίου. Αντίθετα, οι εξετάσεις Σεπτεμβρίου των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου, τα οποία είχαν εξεταστεί με φυσική παρουσία το Φεβρουάριο του 2019, θα γίνουν είτε με τη μέθοδο της φυσικής παρουσίας είτε εξ αποστάσεως ανάλογα με την επιλογή του/της διδάσκοντα/ διδάσκουσας στο κάθε μάθημα.

Α. Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020 ΝΕΟ

Β. Δήλωση ενημέρωσης και αποδοχής όρων εξ αποστάσεως εξετάσεων-Συμμετοχή στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Β1. Για φοιτητές Κοινωνιολογίας:

“ΔΗΛΩΣΗ ενημέρωσης και αποδοχής των όρων των εξετάσεων-Συμμετοχή στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020”
Η δήλωση είναι υποχρεωτική από όλους τους φοιτητές για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.
Θα γίνουν ηλεκτρονικά online δηλώσεις ενημέρωσης και αποδοχής των όρων των εξετάσεων από 28/7/20 έως 24/8/20 στην πλατφόρμα δήλωσης.

 

Για την είσοδό στην πλατφόρμα χρησιμοποιείτε το username (όχι ολόκληρο το email, π.χ. soc9999) και τον κωδικό του email σας.

 

Ο σύνδεσμος δεν λειτουργεί πλέον. Για όσους φοιτητές έχασαν την προθεσμία:

Β1.1 Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα και 
Β1.2 και ακόμα
Β1.3 να συμπληρώσετε το ΈΝΤΥΠΟ συναίνεσης για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και να το στείλετε ηλεκτρονικά στους διδάσκοντες των μαθημάτων που θέλετε να εξεταστείτε.

 

Β2. Για φοιτητές Ψυχολογίας, Πολιτικής Επιστήμης και Οικονομικό που έχουν δηλώσει μαθήματα της Κοινωνιολογίας:

Αφού κάνουν login στην πλατφόρμα Δήλωσης επιλέγουν το Τμήμα Κοινωνιολογίας και επιλέγουν τα μαθήματα που έχουν δηλώσει με την ενημέρωση και αποδοχή των όρων.
Ο σύνδεσμος δεν λειτουργεί πλέον. Για όσους φοιτητές έχασαν την προθεσμία ακολουθείτε την διαδικασία που περιγράφεται για τους φοιτητές Κοινωνιολογίας Β1.

 

Β3. Για φοιτητές άλλων Τμημάτων εκτός Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΠΤΔΕ, ΠΤΠΕ, ΦΚΣ, κ.α.)

Αφού κάνουν login στην πλατφόρμα Δήλωσης επιλέγουν το Τμήμα Κοινωνιολογίας και επιλέγουν τα μαθήματα που έχουν δηλώσει με την ενημέρωση και αποδοχή των όρων.
Ο σύνδεσμος δεν λειτουργεί πλέον. Για όσους φοιτητές έχασαν την προθεσμία ακολουθείτε την διαδικασία που περιγράφεται για τους φοιτητές Κοινωνιολογίας Β1.

 

Γ. Για τα μαθήματα τα οποία οι εξετάσεις τους πραγματοποιούνται δια ζώσης (με φυσική παρουσία), δεν χρειάζεται καμία προηγούμενη ενέργεια (πχ. ενημέρωση και αποδοχή των όρων εξ’ αποστάσεως εξέτασης), παρά μόνο η φυσική παρουσία στην εξέταση.

Δ. Εγγραφή στα μαθήματα στο Elearn/moodle

Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν έχουν καθόλου μπει στο https://elearn.uoc.gr/ και δεν έχουν εγγραφεί στα μαθήματά τους να το κάνουν άμεσα ώστε να έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις αξιολογήσεις/εξετάσεις των μαθημάτων οι οποίες για πρώτη φορά θα γίνουν εξ αποστάσεως. * Για την είσοδο στην πλατφόρμα χρησιμοποιείτε το ακαδημαϊκό email με τον κωδικό του και για την εγγραφή στα συγκεκριμένα μαθήματα που έχετε δηλώσει, χρειάζονται κάποια κλειδιά ασφαλείας (μοναδικό για κάθε μάθημα) τα οποία χορηγούνται από τον ίδιο τον διδάσκοντα ή από την Γραμματεία.