ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Για όλα τα μαθήματα θα πρέπει να μπουν οι φοιτητές λίγο πριν την κάθε εξέταση των μαθημάτων τους, στο ELEARN και να κάνουν 

1. ενημέρωση και αποδοχή των όρων της εξ αποστάσεως εξέτασης και 

2. ενημέρωση για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, 

ώστε να μπορέσουν να πάρουν το σχετικό link της εξέτασής τους. Οι σύνδεσμοι και η εξέταση δεν είναι διαθέσιμες μέχρι να αποδεχθούν τα παραπάνω.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΟΜΚ245