Πρόγραμμα εξεταστικής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 Τμήματος Κοινωνιολογίας-ΝΕΟ

Πρόγραμμα εξεταστικής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 Τμήματος Κοινωνιολογίας-ΝΕΟ2

Κατόπιν νέων δεδομένων που προέκυψαν θα αλλάξει εκ νέου το πρόγραμμα της εξεταστικής και οι εξετάσεις των μαθημάτων αυτών θα γίνουν εντός των αρχικών ημερομηνιών 7-27/1/2020.