Πρόγραμμα Επικουρικής Διδασκαλίας

Πρόγραμμα Επικουρικής Διδασκαλίας
(Υποτρόφων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων)

 

Σας ενημερώνουμε ότι από 24/4/2021 έως και 30/9/2021 θα παρέχεται στους φοιτητές –φοιτήτριες των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στην παρακάτω λίστα, εκπαιδευτική βοήθεια από υποτρόφους Υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι εν λόγω υπότροφοι θα είναι διαθέσιμοι για συνεργασία στις παρακάτω ημέρες και ώρες για όλο το διάστημα που αναφέρεται παραπάνω (εκτός των διακοπών του Αυγούστου 2-22/8/2021).

 

Συνιστάται στους/στις φοιτητές/τριες να αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα πριν την επικοινωνία στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω πληροφορίες: Ονοματεπώνυμο και ΑΜ, Μάθημα ή Εργαστήριο και  το αίτημα και το αντικείμενο της συνεργασίας.

 

 

α.α.

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

διεύθυνση ηλεκτ. ταχυδρομείου

1

Ελένη Ταμιωλάκη

υπ. διδάκτορας

tamiole@social.soc.uoc.gr

2

Λεωνίδας Ανανιάδης

μετ/κός φοιτητής

socp282@social.soc.uoc.gr

3

Γεώργιος Μπανασάκης

υπ. διδάκτορας

socp240@social.soc.uoc.gr

4

Άλκης-Δημήτριος Νικολακέας

υπ. διδάκτορας

socp238@social.soc.uoc.gr

5

Χαρούλα Κόκκινου

υπ. διδάκτορας

socp278@social.soc.uoc.gr, koxa17@gmail.com

6

Έλένη Μαρκάκη

μετ/κή φοιτήτρια

socp283@social.soc.uoc.gr

 

 

Στο επιστημονικό πεδίο Κοινωνική Ιστορία (Ελένη Ταμιωλάκη):

ΙΣΤΚ218 “Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας” Καθηγήτρια Ελένη Φουρναράκη |
Τετάρτη 9:00-12:00 LINK ZOOM


ΦΥΛΚ325 “Οι σχέσεις των φύλων στην Κοινωνική Ιστορία” Καθηγήτρια Ελένη Φουρναράκη |
Παρασκευή 9:00-12:00 LINK ZOOM


ΕΚΠΚ346  “Ειδικά θέματα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης” Διδάσκουσα ΠΔ 407 Παπαστεφανάκη Ελευθερία | Δευτέρα 9:00-12:00 LINK ZOOM

 

Στο επιστημονικό πεδίο Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Λεωνίδας Ανανιάδης):

 

ΜΕΘΚ131-ΕΡΓ  “Εργαστήριο Ποιοτικών Μεθόδων Κοινωνιολογικής Έρευνας” Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Αθηνά Σκουλαρίκη | Δευτέρα 17:30-20:30 LINK ZOOM

 

ΜΕΘΚ131 “Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνιολογικής Έρευνας: Ποιοτικές Μέθοδοι” Καθηγητής Γεώργιος Τσιώλης | Τρίτη 14:30-17:30 LINK ZOOM

 

ΚΙΝΚ246  “Κοινωνιολογία της Συλλογικής Δράσης και των Κοινωνικών Κινημάτων” Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σερντεδάκις | Πέμπτη 14:30-17:30 LINK ZOOM

 

Στο επιστημονικό πεδίο Κοινωνική Θεωρία (Γεώργιος Μπανασάκης):

ΘΕΩΚ106 “Κοινωνική Θεωρία Ι (Κλασικοί Θεωρητικοί)” Μ. Επίκουρος Καθηγητής Άγγελος Μουζακίτης | Τρίτη 11:30-14:30  LINK ZOOM

ΘΕΩΚ108 “Κοινωνική Θεωρία ΙΙΙ (Σύγχρονη)” Μ. Επίκουρος Καθηγητής Βασίλης Ρωμανός | Πέμπτη 11:30-14:30 LINK ZOOM


ΘΕΩΚ110-ΕΡΓ “Εργαστήριο Σύγχρονης Κοινωνικής Θεωρίας” Μ. Επίκουρος Καθηγητής Άγγελος Μουζακίτης | Παρασκευή 11:30-14:30 LINK ZOOM

 

Στο επιστημονικό πεδίο Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών (Αλκιβιάδης-Δημήτριος Νικολακέας):

 

ΙΔΕΚ247  “Ιδεολογία και Κουλτούρα”  Καθηγητής Μύρων Αχείμαστος | Δευτέρα, 11:30 – 14:30 LINK ZOOM

 

ΜΕΘΚ398 “Μεθοδολογικά Ζητήματα στη Σύγχρονη Ιστορική Κοινωνιολογία” Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Κουμπουρλής | Τετάρτη, 11:30 – 14:30 LINK ZOOM

 

ΕΙΣΚ101  “Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Ι”  Καθηγητής Μύρων Αχείμαστος
| Παρασκευή, 11:30 – 14:30 LINK ZOOM

Στο επιστημονικό πεδίο Εργασία, απασχόληση και εργασιακές σχέσεις (Χαρούλα Κόκκινου):


ΠΡΟΚ372   “Ειδικά Θέματα στην Κοινωνική Πολιτική και στο Κράτος Πρόνοιας” Αναπλ. Καθηγήτρια Στέλλα Ζαμπαρλούκου | Τρίτη 08:30 -11:30 LINK ZOOM

 

ΕΡΓΚ376  “Ειδικά θέματα στην Κοινωνιολογία των εργασιακών σχέσεων και του συνδικαλισμού” Αναπλ. Καθηγήτρια Στέλλα Ζαμπαρλούκου | Τετάρτη 08:30- 11:30 LINK ZOOM

 

ΒΙΟΚ275 “Βιομηχανική Κοινωνιολογία –Κοινωνιολογία της Εργασίας Ι” Αναπλ. Καθηγήτρια Χριστίνα Καρακιουλάφη | Τετάρτη 11:30 -14:30 LINK ZOOM

 

Στο επιστημονικό πεδίο Κοινωνιολογία και Δίκαιο (Ελένη Μαρκάκη):

 

ΕΓΓΚ340 “Ειδικά θέματα στην Εγκληματολογία και την κοινωνιολογία του δικαίου”   Αναπλ. Καθηγήτρια Βασιλική Πετούση | Τρίτη 17:30-20:30 LINK ZOOM

ΠΟΚΚ355  “Κοινωνιολογία του Διαδικτύου” Αναπλ. Καθηγήτρια Χριστίνα Κωνσταντινίδου | Τετάρτη 14:30-17:30 LINK ZOOM

ΠΟΛΚ140  “Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία”  Μ. Επίκουρος Καθηγητής Εμμανουήλ Αλεξάκης | Τετάρτη 17:30-20:30 LINK ZOOM