ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚ.ΈΤΟΥΣ 2018-19

Χρήσιμα Έγγραφα για τις εγγραφές νεοεισαχθέντων φοιτητών 2018

Εγκύκλιος-Εγγραφών 2018 (…/…/2018)
Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών,…/…/2018
Σεμινάριο Χρήσης Βιβλιοθήκης για φοιτητές Κοινωνιολογίας, 2018

Ε ι δ ι κ έ ς   Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς
Έντυπο Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2017 ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΚ 2774 Β ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2016

 

Η χορήγηση Αριθμών Μητρώου, Βεβαιώσεων Σπουδών και κωδικών θα ξεκινήσει στις …/…/2018 από 10.00-14.00 και θα συνεχιστεί τις ίδιες ώρες μέχρι να παραδοθούν τα σχετικά έγγραφα σε όλους τους νεοεισαχθέντες φοιτητές.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Σ

Ρέθυμνο 30/8/2018 NEO

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ακ.Έτους 2017-18

Η σελίδα θα ενημερωθεί σε περίπτωση αλλαγής των δεδομένων.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου που αφορά στις εγγραφές με το σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής: http://www.minedu.gov.gr/news/29953-04-09-17-me-ilektroniko-tropo-arxizoun-ayrio-oi-aitiseis-eggrafis-ton-epityxonton-se-aei-tei
Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης!

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 25/09/2017.

Η έναρξη των μαθημάτων είναι ανεξάρτητη από την περίοδο των εγγραφών και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρακολουθήσετε τα μαθήματα από την αρχή.

Σας ενημερώνουμε ότι θα γίνει ενημέρωση Πρωτοετών φοιτητών στις 25/9/2017 στις 10.00 στην αίθουσα Β1-29Α από τον Πρόεδρο και Καθηγητές του Τμήματος. (Δείτε σχετική ανακοίνωση)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ – Εξυπηρέτηση Προπτυχιακών Σπουδών: Γαλάτεια Νταναλάκη

Τηλ. : 2831077465,  Fax: 2831077467, E-mail: ntanalag@uoc.gr, URL: https://sociology.soc.uoc.gr/

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Γραμματεία,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Περιοχή Γάλλου 74100 Ρέθυμνο

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή: 10:00πμ – 12:00μμ
(εκτός περιόδου εγγραφών)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η εγγραφή των νεοεισαχθέντων στα ΑΕΙ θα γίνει ως εξής:

Α. Εγγραφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 5-14/09/2017.

Β. Κατάθεση των Δικαιολογητικών Εγγραφής στη Γραμματεία του Τμήματος από 11/9/2017 έως 26/9/2017 είτε

 • αυτοπροσώπως,  είτε από
 • νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Είναι δυνατή η κατάθεση των δικαιολογητικών από εξουσιοδοτημένο courier (και γνήσιο υπογραφής στην εξουσιοδότηση).

Γ. Έλεγχος, αντιπαραβολή των στοιχείων από τη Γραμματεία  και ολοκλήρωση της εγγραφής.

Η εγγραφή θα ολοκληρωθεί μετά την παραλαβή από τη Γραμματεία της τελικής λίστας των εγγεγραμμένων φοιτητών.
Η χορήγηση Αριθμών Μητρώου, Βεβαιώσεων Σπουδών και κωδικών θα ξεκινήσει την Παρασκευή στις 22/9/2017 από 10.00-14.00 και θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα καθημερινά τις ίδιες ώρες μέχρι να παραδοθούν τα σχετικά έγγραφα σε όλους τους νεοεισαχθέντες φοιτητές.

Μετά τον έλεγχο, αντιπαραβολή και ολοκλήρωση της εγγραφής η Γραμματεία του Τμήματος μπορεί να παραδώσει στους εγγραφέντες, Βεβαίωση Σπουδών (πιστοποιητικό ότι είστε φοιτητής/τρια), το ακαδημαϊκό email, τους κωδικούς τους και, οι άρρενες φοιτητές μία Βεβαίωση Στρατολογίας για την αναβολή της στράτευσης, τα οποία μπορούν να ζητηθούν μόνο

 • αυτοπροσώπως ή
 • Σύμφωνα με την εγγύκλιο της 157001/Α3/20.9.2017: σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος, και μόνο για εξαιρετικούς λόγους ο φοιτητής θα πρέπει να απευθυνθεί στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του, υποβάλλοντας θεωρημένη (για την γνησιότητα της υπογραφής του) αίτηση προς τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός του μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας του, προκειμένου να του χορηγηθούν οι απαραίτητοι κωδικοί πρόσβασης, ώστε στη συνέχεια να λάβει μέρος στη διαδικασία των μετεγγραφών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας είναι τα εξής:

 1. Η αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στην περίπτωση που αποσταλεί με ταχυμεταφορά)
 2. Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης (απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης)
 3. Δύο φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να αποδεικνύονται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία.

Και αν φοιτούσατε πριν σε άλλο Τμήμα ή Σχολή:

 • Η διαγραφή σας θα πραγματοποιηθεί Υπηρεσιακά σύμφωνα με την δήλωση που κάνατε στην αίτηση εγγραφής σας ή
 • εάν έχετε ήδη κάνει τη διαγραφή σας χρειαζόμαστε τη Βεβαίωση Διαγραφής σας.

Η εγγραφή σας ολοκληρώνεται όταν έχει πραγματοποιηθεί η διαγραφή σας από το προηγούμενο Τμήμα και μόνο τότε μπορείτε να πάρετε Βεβαιώσεις Σπουδών και Κωδικούς.

Συμπληρωματικά των παραπάνω, θα χρειαστεί να καταθέσετε στη Γραμματεία μας και τα 1 και 2 που ακολουθούν.

 1. Έντυπο Δήλωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών
 2. Όσοι άρρενες χρειαστούν πιστοποιητικό για αναβολή στράτευσης, θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία και Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων η Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης στο οποίο αναφέρεται το Μητρώο Αρρένων (την έκδοση του οποίου μπορείτε να ζητήσετε από τον αρμόδιο Δήμο ή από κάποιο Κ.Ε.Π.), ή κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων.
  Σημείωση: σε περίπτωση που δεν έχετε συμπληρώσει ηλεκτρονικά το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή-Σπουδαστή για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-18 κατά την υποβολή της Αίτησης Εγγραφής σας παρακαλούμε να το  κάνετε. Το δελτίο μπορείτε να το συμπληρώσετε ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ σας στο ακόλουθο https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

Είναι σημαντικό, για την διευκόλυνση όλων, να φέρετε τα έντυπα έτοιμα και συμπληρωμένα ώστε να μην υπάρξουν άσκοπες καθυστερήσεις.

Δεν απαιτούνται πλέον ιατρικές εξετάσεις.

Μετά την ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής θα χρειαστεί να φροντίσετε το συντομότερο δυνατόν για την ενεργοποίηση του email σας.

Από την επόμενη μέρα της ενεργοποίησης του email, θα μπορέσετε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (http://academicid.minedu.gov.gr/), την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας. Η ταυτότητα αυτή χρησιμοποιείται και ως Δελτίο Μειωμένου Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ).