ΠΕΡΚ221 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ

Προς φοιτητές/τριες του ΠΕΡΚ221: Εγγραφή στο elearn για την εξέταση

Όσοι/ες επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα ΠΕΡΚ221 στις 18/6/2021 στις 11:30 και δεν έχουν εγγραφεί στο elearn πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους έως 17/6/2021. Το κλειδί αυτοεγγραφής βρίσκεται  στο students web [ https://student.cc.uoc.gr/ ] (Δημοσιεύσεις) ΠΕΡΚ221 στο αρχείο: “KLEIDI-autoegrafis-elearn-EE20-21”

Ευχαριστώ.
ΜΚ