ΠΑΡΑΤΑΣΗ σε Δηλώσεις μαθημάτων Ε.Ε. 2021-2022 – Προπτυχιακού Προγράμματος έως 23/3/2022

Παράταση Δηλώσεων

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές δεν έκαναν δήλωση στο νέο Eduportal να το κάνουν άμεσα έως 23/3/2022 στις 23:59.

Σχετικό link για το Eduportal https://sso.uoc.gr/login?service=https%3A%2F%2Feduportal.cict.uoc.gr%2Flogin%2Fcas

Από την Γραμματεία