Δηλώσεις μαθημάτων Ε.Ε. 2021-2022 – Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Το διάστημα δηλώσεων των μαθημάτων είναι από 11 έως 20 Μαρτίου 2022.

Όσοι φοιτητές καταχώρησαν δήλωση στην δοκιμαστική περίοδο 1/3/2022 του νέου PORTAL, παρακαλούνται να καταχωρήσουν ξανά νέα δήλωση λόγω διαγραφής της πρώτης.

από τη Γραμματεία του Τμήματος