Ορκωμοσία Τμήματος Κοινωνιολογίας: Τρίτη 25 Ιουλίου 2023

Ορκωμοσία Τμήματος Κοινωνιολογίας: Τρίτη 25 Ιουλίου 2023 στις 11.30 στο αμφιθέατρο Δ3

Μπορείτε να κάνετε αιτήσεις πτυχίου από 29/5/2023 έως 16/6/2023.