Ορκωμοσία Νοεμβρίου 2019 Τμήματος Κοινωνιολογίας

Θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11.30 στο Δ3.

Πρόσκληση Ορκωμοσίας 

Ορκωμοσία Τμήματος Κοινωνιολογίας