Ορκωμοσία Ιουλίου 2021

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Κοσμητεία της ΣΚΕ στην 113η/3-6-2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε για τις ορκωμοσίες Ιουλίου να ακολουθηθεί  η διαδικασία της ταχυδρομικής αποστολής και να οριστεί ως ημερομηνία αποστολής των πτυχίων η 21η Ιουλίου.