Ολιγόωρη διακοπή της υπηρεσίας elearn – Moodle την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019

Την Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019 θα γίνει ολιγόωρη διακοπή της υπηρεσίας για λόγους συντήρησης.

Συγκεκριμένα, το σύστημα διαχείρισης μάθησης εκτιμάται ότι δεν θα είναι διαθέσιμο το διάστημα από τις 15:00 έως τις 20:00.