Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον κορωνοϊό και τους φορείς και δικαιούχους του προγράμματος Erasmus+

Σας διαβιβάζουμε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον κορονοϊό και τους φορείς και δικαιούχους του προγράμματος Erasmus+.

Οδηγίες για μετακινήσεις εξαιτίας κορωνοϊού