Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο: “Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες στο Σύγχρονο Σχολείο: Από την Θεωρία στην Πράξη”

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2022/31-08/Deltio_Typou_DYPA_31-8-2022.pdf