Νέες αντιστοιχίες e-mail μελών ΔΕΠ και προσωπικού

Τα νέα e-mail φαίνενται παρακάτω. Ο κωδικός είναι ο ίδιος που είχατε στο Squirrel.

Τα e-mail που στέλνονται στο e-mail της μορφής “χρήστης@social.soc.uoc.gr” ανακατευθύνονται αυτόματα στο νέο.

Άν το e-mail σας ανοίκει στην παρακάτω λίστα, για να το διαβάσετε, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

https://mail.uoc.gr/

Για αλλαγή του κωδικού σας μεταβείτε στη σελίδα https://myaccount.uoc.gr

alexakis@pol.soc.uoc.gr alexakem@uoc.gr
arapov@social.soc.uoc.gr arapov@uoc.gr
chavrede@social.soc.uoc.gr chavrede@uoc.gr
chrkon@social.soc.uoc.gr chrkon@uoc.gr
elfou@social.soc.uoc.gr elfou@uoc.gr
gely@social.soc.uoc.gr chalkiag@uoc.gr
gounis@social.soc.uoc.gr gounis@uoc.gr
halaris@social.soc.uoc.gr halaris@uoc.gr
karakichr@social.soc.uoc.gr karakichr@uoc.gr
koumpi@social.soc.uoc.gr koumpi@uoc.gr
kousis@social.soc.uoc.gr kousis.m@uoc.gr
lavranu@social.soc.uoc.gr lavranu@uoc.gr
markat@social.soc.uoc.gr markat@uoc.gr
myron@social.soc.uoc.gr myron@uoc.gr
nserd@social.soc.uoc.gr serntedn@uoc.gr
ntanalag@social.soc.uoc.gr ntanalag@uoc.gr
papageo@social.soc.uoc.gr papageo@uoc.gr
papmarina@social.soc.uoc.gr papadakma@uoc.gr
petousi@social.soc.uoc.gr petousiv@uoc.gr
petrope@social.soc.uoc.gr petrope@uoc.gr
romanos@social.soc.uoc.gr romanos@uoc.gr
samatas@social.soc.uoc.gr samatasm@uoc.gr
skevos@social.soc.uoc.gr skevos@uoc.gr
skoni@social.soc.uoc.gr koniords@uoc.gr
tsiolisg@social.soc.uoc.gr tsiolisg@uoc.gr
tzanakism@social.soc.uoc.gr tzanakism@uoc.gr
zaimakisj@social.soc.uoc.gr zaimakis@uoc.gr
zamba@social.soc.uoc.gr zamba@uoc.gr
moundrianakim@social.soc.uoc.gr moundrim@uoc.gr
kaloge@social.soc.uoc.gr kaloge@uoc.gr