ΜΕΘΚ132 ΚΑΙ ΜΕΘΚ388 ΔΙΔΑΣΚΩΝ Π.Δ.407 Λουκάκης Άγγελος

Το πρώτο μάθημα ΜΕΘΚ132 θα πραγματοποιηθεί Δευτέρα 14/3/2022, 8:30 στην αίθουσα Καμπίτση (αναβολή λόγω Καθαρής Δευτέρας στις 7/3/2022).

Η πρώτη διδασκαλία για το σεμινάριο ΜΕΘΚ388 θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη 2/3/2022, 8:30 στην Α3-2.

Αναπληρώσεις θα ανακοινωθούν αργότερα μέσα στο εξάμηνο.

 

Ο Διδάσκων Π.Δ.407

Λουκάκης Άγγελος