11/11/2016 Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 στο Τμήμα Κοινωνιολογίας και Υποβολή δικαιολογητικών

ΣΥΝΗΜΜΈΝΑ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ