Μετεγγραφές 2021-22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων Μετεγγραφών 2021-22 παρακαλούνται οι φοιτητές που εγκρίνεται η μετεγγραφή τους για το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης να καταχωρήσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στην Εφαρμογή Αιτήσεων Μετεγγραφών 2021-22 που βρίσκεται στο τέλος της λίστας:

1. Υπογεγραμμένη Αίτηση Μετεγγραφής

2. Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την μετεγγραφή (αναγράφονται πάνω στην αίτηση)

3. αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

4. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου

5. Υπεύθυνη Δήλωση με ελεύθερο κείμενο από το GOV.GR με το κείμενο:

«Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν είναι πραγματικά και σε ισχύ.
Επιθυμώ να διαγραφώ από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη). Εξουσιοδοτώ την γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης να ζητήσει το πιστοποιητικό διαγραφής αυτεπάγγελτα.
Τα αντίγραφα που συμπεριλαμβάνω στα δικαιολογητικά εγγραφής είναι αληθή και γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων. Επιθυμώ να μου σταλούν τα στοιχεία ενεργοποίησης του ακαδημαϊκού μου λογαριασμού στην παραπάνω δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συμφωνώ με την διάθεση και επεξεργασία των υποβληθέντων προσωπικών δεδομένων για υπηρεσιακούς λόγους που αφορούν στην εγγραφή και φοίτησή μου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.»

ή υπογεγραμμένη την Υπεύθυνη Δήλωση εδώ με το γνήσιο της υπογραφής.

Η καταχώρηση όλων των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει από Παρασκευή 26/11/2021 έως και την Δευτέρα 06/12/2021 στην Εφαρμογή Αιτήσεων Μετεγγραφών 2021-22.

 

Θα ακολουθήσει ο έλεγχος των δικαιολογητικών των μετεγγραφών, ο οποίος θα γίνει σύμφωνα με την Εγκύκλιο μετεγγραφών 2021-22 και θα ενημερωθούν φοιτητές για την οριστικοποίηση της μετεγγραφής τους.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα άμεσα, ανεξάρτητα αν έχει ολοκληρωθεί ή όχι η μετεγγραφή τους.

Email επικοινωνίας: ntanalag@uoc.gr