ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 2019

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Από Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 έως και την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019 οι αιτήσεις για τις Μετεγγραφές

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ανωτέρω εγκύκλιο (ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ 2019, ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ) παρακαλούνται να κατατεθούν και

1. αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

2. μια φωτογραφία ταυτότητας

3. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου

4. εκτύπωση από ΚΕΠ του ΑΜΚΑ του Φοιτητή, και

5. Υπεύθυνη Δήλωση για εξουσιοδότηση διαγραφής από το προηγούμενο Τμήμα Εγγραφής

Η κατάθεση όλων των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει από Τετάρτη 20/11/2019 έως και την Τρίτη 26/11/2019 και ώρες από 10:00-12:00 στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει

1. από τους ίδιους τους φοιτητές ή

2. μέσω courier (Η αίτηση μετεγγραφής και η ΥΔ για διαγραφή να έχουν το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ)

Θα ακολουθήσει ο έλεγχος των δικαιολογητικών των μετεγγραφών, ο οποίος θα γίνει σύμφωνα με την ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2019-20 και θα ενημερωθούν φοιτητές για την οριστικοποίηση της μετεγγραφής τους.