Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους

ΘΕΜΑ: Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2020/07-09/ΦΕΚ_3707_Β_4-9-2020_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ_ΤΩΝ_ΑΕΙ.pdf