ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

H Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

την περίοδο από Δευτέρα 2 Αυγούστου έως και Πέμπτη 27 Αυγούστου 2021

θα παραμείνει κλειστή.

Σας ευχαριστούμε