Go to the English version

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορικής Κοινωνιολογίας της Νεότερης Ελληνικής Κοινωνίας

Επικοινωνία
Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εγκαταστάσεις Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο
Τηλ.: +302831077508
Fax: +302831077467
e-mail: koumpi at uoc.gr
Βιογραφικό σημείωμα

Σπουδές

 • Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Diplôme d’Études Approfondies, École des Hautes Études en Sciences Sociales (Παρίσι), Τομέας Histoire et Civilisations
 • Doctorat, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Τομέας Histoire et Civilisations

Σταδιοδρομία

2020 Αναπληρωτής Καθηγητής (ΦΕΚ 2059/17-12-2020)

 • 2015 κ. εξ.: Επίκουρος Καθηγητής Ιστορικής Κοινωνιολογίας της νεότερης ελληνικής κοινωνίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • 2017 κ. εξ.: Συντονιστής και Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Θεματική Ενότητα ΔΙΣ51 «Θεωρίες της Ιστορίας και Ιστοριογραφία» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημόσια Ιστορία» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου
 • 2013-2014: Professeur Invité, École des Hautes Études en Sciences Sociales (Παρίσι), Τομέας Histoire et Civilisations de l`Europe, Κύκλος σεμιναρίων «Récits de la nation grecque : historiographie, mémoire, biographie»
 • 2010-2015: Λέκτορας Ιστορικής Κοινωνιολογίας της νεότερης ελληνικής κοινωνίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • 2010-2014: Φιλοξενούμενος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
 • 2005-2011: Υπεύθυνος του μεταπτυχιακού σεμιναρίου «Ιστορία της ελληνικής ιστοριογραφίας (18ος – 20ός αι.)», Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτική επιστήμη & Ιστορία», Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • 2001-2004 και 2005-2017: Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Θεματική Ενότητα «Ελληνική Ιστορία», Τμήμα Ελληνικού Πολιτισμού, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • 2008-2010: Εντεταλμένος Ερευνητής στο ΙΝΕ/ΕΙΕ, Ερευνητικό πρόγραμμα «Ιστοριογραφία, 15ος – 20ός αιώνας»
 • 2004-2008: Δόκιμος Ερευνητής στο ΙΝΕ/ΕΙΕ, Ερευνητικό πρόγραμμα «Ιστοριογραφία, 15ος – 20ός αιώνας»
 • 2003-2004: Συμβασιούχος διδάσκων στη βαθμίδα του Λέκτορα (με βάση το Π.Δ. 407/80), Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • 2002-2003 (Χειμερινό Εξάμηνο): Συμβασιούχος διδάσκων στη βαθμίδα του Λέκτορα (με βάση το Π.Δ. 407/80), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ενδιαφέροντα
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα άπτονται της ιστορικής κοινωνιολογίας, της νεοελληνικής ιστοριογραφίας και της ιστορίας των πολιτικών κινημάτων και των ιδεολογιών στα Βαλκάνια και την Ευρώπη (18ος-20ός αι.), με έμφαση στις εθνικιστικές και τις σοσιαλιστικές ιδέες.
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 • α) Ελληνόγλωσσες
  • «Το εθνικό φαινόμενο στα έργα των E. Gellner και B. Anderson», δοκιμές, τ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 7-30
   (Ηλεκτρονική έκδοση: http://pandemos.panteion.gr/index.php?op=record&type=0&q=κουμπουρλής&page=1&scope=0&lang=el&pid=iid:539)
  • «Εννοιολογικές πολυσημίες και πολιτικό πρόταγμα: ένα παράδειγμα από τον Κ. Παπαρρηγόπουλο», Τα Ιστορικά, τόμος 15ος, τ. 28-29 (Ιούνιος-Δεκέμβριος 1998), σ. 31-58
  • «Όταν οι ιστορικοί μιλούν για τον εαυτό τους: ο ρόλος του εθνικού ιστορικού στους πρωτοπόρους της ελληνικής εθνικής σχολής», Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, Δ΄ Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας. Πρακτικά, Τόμος Α΄, επιμέλεια Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης – Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, ΙΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2004, σ. 81-101
  • «Η ιδέα της ιστορικής συνέχειας του ελληνικού έθνους στους εκπροσώπους του ελληνικού Διαφωτισμού: η διαμάχη για το όνομα του έθνους και οι απόψεις για τους αρχαίους Μακεδόνες και τους Βυζαντινούς», δοκιμές, τ. 13-14 (Άνοιξη 2005), σ. 137-191
   (Ηλεκτρονική έκδοση: http://pandemos.panteion.gr/index.php?op=record&type=0&q=κουμπουρλής&page=1&scope=0&lang=el&pid=iid:177)
  • «Έθνος και ορθοδοξία στην ελληνική εθνική ιστοριογραφία: η εθνικοποίηση του ρόλου της θείας πρόνοιας στην ιστορία του “περιούσιου λαού” του Κυρίου», στο, Ορθοδοξία, Έθνος και Ιδεολογία. Επιστημονική ημερίδα, 7 Σεπτεμβρίου 2005, Σχολή Μωραΐτη, Αθήνα 2007, σ. 123-144
  • «Η Επανάσταση του 1821 και η δημιουργία του ελληνικού εθνικού κράτους στις πρώτες μεγάλες αφηγήσεις της νεότερης ελληνικής ιστορίας: από την πολυπαραγοντική ανάλυση στο σχήμα της εθνικής τελεολογίας», Η ελληνική Επανάσταση του 1821. Ένα ευρωπαϊκό γεγονός, εισαγωγή-επιμέλεια Πέτρος Πιζάνιας, εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα 2009, σ. 351-374
  • Οι ιστοριογραφικές οφειλές των Σπ. Ζαμπέλιου και Κ. Παπαρρηγόπουλου. Η συμβολή Ελλήνων και ξένων λογίων στη διαμόρφωση του τρισήμου σχήματος του ελληνικού ιστορισμού (1782-1846), ΙΙΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2012
  • Ιστορική Κοινωνιολογία. Αντικείμενο και μέθοδος, Εισαγωγή – Επιμέλεια – Επίμετρο: N. Βαφέας & Γ. Κουμπουρλής, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα & εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 2014
  • Richard Lachmann, Τι είναι η ιστορική κοινωνιολογία;, εισαγωγή – επιμέλεια N. Βαφέας & Γ. Κουμπουρλής, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2018
  • «Εθνική ταυτότητα, εθνικός χαρακτήρας και εθνικό αφήγημα: Ζητήματα ερμηνείας της ιστορίας του ελληνικού έθνους κατά τη μετάβαση από τον Διαφωτισμό στον ιστορισμό», στο, ‘Έλλην’, ‘Ρωμηός’, ‘Γραικός’: Συλλογικοί προσδιορισμοί και ταυτότητες, επιμέλεια Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Αναστασία Παπαδία-Λάλα, Κατερίνα Νικολάου και Βαγγέλης Καραμανωλάκης, εκδ. Ευρασία, Αθήνα 2018, σ. 615-631
 • β) Ξενόγλωσσες
  • La formation de l’histoire nationale grecque. L’apport de Spyridon Zambélios (1815-1881), INΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2005
   (Ηλεκτρονική έκδοση: http://helios-eie.ekt.gr/EIE/bitstream/10442/4050/1/N01.087.0.pdf)
  • «Géorgios Skliros et la première critique marxiste du discours nationaliste grec», Byzantina et Moderna. Mélanges en l’honneur d’Hélène Antoniadis-Bibicou, επιμέλεια Σ. Πετμεζάς – G. Grivaud, Αλεξάνδρεια, Αθήνα χ.χ. [= 2007], σ. 323-348
  • «Las peripecias de la integración de los antiguos macedonios en una “Historia de la Nación Griega”: Un aspecto de la historia del nacionalismo griego desde la Ilustración griega hasta la formación de la Escuela Histórica Nacional», μετάφραση από τα γαλλικά Paula Fontao Schiavone, Revista de Historiografía, τ. 6 (1/2007), σ. 92-101
  • «Autour d’un mystère de l’histoire du livre: les trois versions du premier volume du Voyage pittoresque de Choiseul-Gouffier», The Historical Review / La Revue Historique, V (2008), σ. 67-94
   (Ηλεκτρονική έκδοση: http://www.historicalreview.org/index.php/historicalReview/article/view/221/117)
  • «European historiographical influences upon the young Κonstantinos Paparrigopoulos», R. Beaton – D. Ricks (επιμ.), The Making of Modern Greece: Nationalism, Romanticism, & the Uses of the Past (1797-1896), Ashgate & Centre for Hellenic Studies, King’s College London, Λονδίνο 2009, σ. 53-63
  • «Augustin Thierry et l’“hellénisation” de l’Empire byzantin jusqu’à 1853 : les dettes des historiographes de la Grèce médiévale et moderne à l’école libérale française», στο, O. Delouis, A. Couderc, P. Guran (επιμ.), Héritages de Byzance en Europe du Sud-Est à l’époque moderne et contemporaine, σειρά «Mondes Méditerranéens et Balkaniques», εκδ. École française d’Athènes, Αθήνα 2013, σ. 249-261