Κατατακτήριες εξετάσεις 2020-21-διεξαγωγή 28-29/5/2021

Διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδ. έτος 2020-21 για το Τμήμα Κοινωνιολογίας

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 48918/Ζ1 (ΦΕΚ 1818/τ.Β/29-4-2021) οι κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδ. έτος 2020-21, οι οποίες δεν είχαν διενεργηθεί λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό, θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία και τηρουμένων όλων των υγειονομικών μέτρων το διάστημα από 19-31 Μαΐου 2021.

Το πρόγραμμα μαθημάτων για τις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Κοινωνιολογίας ορίσθηκε ως παρακάτω:

  • “Ιστορία Κοινωνιολογικών Θεωριών: Κλασικοί της Κοινωνιολογίας” Παρασκευή 28/5/2021 14:30-17:30 αμφιθέατρο Δ3
  • “Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Κοινωνιολογικής Έρευνας” Παρασκευή 28/5/2021 17:30-20:30 αμφιθέατρο Δ3
  • “Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία: Κοινωνική Δομή, Κουλτούρα, Ταξική Διαστρωμάτωση, Κοινωνικοί θεσμοί, Διαδικασίες Κοινωνικοποίησης και Κοινωνικού Ελέγχου” Σάββατο 29/5/2021 08:30-11:30 αμφιθέατρο Δ3

Προκειμένου να διενεργηθεί η εξέταση και σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.28503 (ΦΕΚ1872/τ.Β/8-5-2021) η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με:
• την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή
• άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR) έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο.

Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο.

 

Πληροφορίες για την αρχική προκήρυξη και την ύλη των κατατακτηρίων 2020-21 θα βρείτε εδώ.

Η προκήρυξη αναδιαμορφωμένη με τα νέα δεδομένα και τις ημερομηνίες 28-29 Μαΐου 2021 εδώ.