ΦΥΡΚ293-ΖΑΒΒΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

Ενημέρωση για αλλαγή αίθουσας του μαθήματος ΦΥΡΚ293

Λόγω μεγάλου αριθμού φοιτητών/τριών το μάθημα ΦΥΡΚ293 Κοινωνιολογία των φύλων (Τετάρτη 5.30-8.30μμ.) θα πραγματοποιείται στο Αμφιθέατρο Β της Φιλοσοφικής Σχολής.

Η διδάσκουσα Α. ΖΑΒΒΟΥ