ΦΕΚ [N.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2-3- 2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»]

H κοινωνιολόγος κυρία Άννα Ψωμά μας έστειλε το συνημμένο ΦΕΚ [N.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2-3- 2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»] στο οποίο επεσήμανε τα εξής τμήματα που μπορούν να στελεχώνονται από ΠΕ Κοινωνιολόγους:

  • Διεύθυνση Εξαρτήσεων
  • Τμήμα Εξαρτησιογόνων Ουσιών,
  • Τμήμα Αντιμετώπισης Καπνίσματος και Αλκοολισμού
  • Τμήμα Ψυχικών Εξαρτήσεων Εξειδικευμένης Αντιμετώπισης)
  • Τμήμα Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο

Την ευχαριστούμε.