Ευγενική Υπενθύμιση: Εκδήλωση Ε.Ι.Φ. Π.Κ. – Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 – Η ισότητα των φύλων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

“Εκδήλωση  της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του ΠΚ με θέμα “Η ισότητα των φύλων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης”, 9 Μαρτίου 2022, Ώρα 18:00-20:00.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή με δια ζώσης συμμετοχή (με την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων) στην αίθουσα Δ7, στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο και  διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ZOOM, https://zoom.us/j/95893721803?pwd=M3RzM2tsa28xM21UVjNUVnMxWkV3Zz09

Παρακαλούμε δείτε την αφίσα:

http://news.uoc.gr/news/2022/03-03/Αφίσα_εκδήλωσης_Ε.Ι.Φ.-Π.Κ.pdf