Επιτροπή Ισότητας των Φύλων | Ημερίδα: Μη κανονιστικές ταυτότητες του φύλου και εκφράσεις σεξουαλικότητας: από την αποδοχή στη συμπερίληψη

“Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Κρήτης

στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει για τις Διακρίσεις παρουσιάζει την

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 την ημερίδα:

 Μη κανονιστικές ταυτότητες του φύλου και εκφράσεις σεξουαλικότητας: από την αποδοχή στη συμπερίληψη

Παρακαλούμε δείτε εδώ