«Επιτήρηση και Προσωπικά Δεδομένα στην Πανδημία και μετά»

Στα πλαίσια του κύκλου ομιλιών “Το πανεπιστήμιο στην κοινωνία”, παρακαλώ δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις :

http://news.uoc.gr/news/2022/17-03/Δελτίο_τύπου.pdf

http://news.uoc.gr/news/2022/17-03/Αφίσα.pdf