Επείγουσα ανακοίνωση γα το μάθημα ΕΘΝΚ296-Εθνικισμός, λαϊκισμός και θεωρίες συνομωσίας

Αναπλήρωση

Το μάθημα της Πέμπτης 23 Μαρτίου 2017 δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω απουσίας μου στην Αθήνα για οικογενειακούς λόγους.

Θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος την Τετάρτη 15 Μαρτίου, ώρα 17.30 – 20.30, στην αίθουσα Α3-3.

Η διδάσκουσα,

Αθηνά Σκουλαρίκη