Ενημέρωση για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Πρακτική Άσκηση

04.02.2015

Θα γίνει ενημέρωση για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης την Δευτέρα 2/3/2015 και ώρα 14:30 στην Α3-3.

Για το Εαρινό Εξάμηνο 2014 2015 μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις σας για πρακτική άσκηση από Τρίτη 24 Φεβρουαρίου μέχρι Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα πρέπει να γίνεται στην κ. Μαρίνα Μουνδριανάκη στην Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας.

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Ζαϊμάκης