Ενημέρωση (διαδικτυακή) των φοιτητών/τριών 3ου και 4ου έτους

Καλούνται οι τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Κοινωνιολογίας σε διαδικτυακή ενημέρωση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25/9/23 στις 18.30 στον παρακάτω σύνδεσμο zoom:

https://uoc-gr.zoom.us/j/86190353009

Θέματα της ενημέρωσης θα αποτελέσουν τα εξής: Διάρθρωση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, Επιστημονικές Περιοχές (Κατευθύνσεις), Συμμετοχή σε Σεμινάρια, Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Άσκηση, Επαγγελματική Συμβουλευτική, Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Κοινωνιολογίας.