Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών 2015-16

Ρέθυμνο 18/9/2015

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Τελευταία ενημέρωση: 18-09-2015

Η σελίδα θα ενημερωθεί σε περίπτωση αλλαγής των δεδομένων

Μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου που αφορά στις εγγραφές με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής προεγγραφής: http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2015/9999999_eggraf.pdf

Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης!

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν την Τρίτη 22/09/2015. Η έναρξη των μαθημάτων είναι ανεξάρτητη από την περίοδο των εγγραφών και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τα παρακολουθήσετε από την αρχή. Θα υπάρξει υποδοχή και ενημέρωση για τους πρωτοετείς φοιτητές την πρώτη εβδομάδα. Θα βγει νέα ανακοίνωση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ –Εξυπηρέτηση Προπτυχιακών Σπουδών:

Τηλ. : 2831077465
Fax: 2831077467
E-mail: ntanalag@uoc.gr

URL: https://sociology.soc.uoc.gr/

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Γραμματεία,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Περιοχή Γάλλου 74100 Ρέθυμνο

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή: 10:00πμ – 12:00μμ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η εγγραφή των νεοεισαχθέντων στα ΑΕΙ θα γίνει φέτος για το 2015-16 ως εξής:

Α. Προεγγραφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 10-24/09/2015.(Παράταση)

Β. Κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος έως 28/09/2015 (Παράταση) (είτε αυτοπροσώπως,  είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε με ταχυμεταφορά – στην τελευταία περίπτωση πρέπει η υπογραφή στην αίτηση προεγγραφής να φέρει βεβαίωση γνησιότητας).

Οι ώρες των εγγραφών θα είναι καθημερινά από τις 10:00 έως τις 14:00 με σειρά προτεραιότητας (προσέλευσης) για τους φοιτητές που θα καταθέσουν αυτοπροσώπως στο τμήμα Κοινωνιολογίας, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής.

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές να συμπληρώνουν κατά την προσέλευσή τους (σειρά προτεραιότητας), το όνομα τους στο σχετικό έντυπο που θα βρίσκεται έξω από τα γραφεία της Γραμματείας.

Γ. Έλεγχος των δικαιολογητικών από τη Γραμματεία  και ολοκλήρωση της εγγραφής.

Η προαναφερθείσα εγκύκλιος αφορά α) στους εισαγομένους με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β’ και β) στους εισαγομένους με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

Για την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών παρακαλώ δείτε τη σχετική εγκύκλιο, την προθεσμία εγγραφής και το σχετικό δελτίο τύπου. Οι εγγραφές θα γίνουν από 23/9/2015 έως 29/9/2015.

Για την ειδική κατηγορία Ελλήνων Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων εξωτερικού, παρακαλώ δείτε τη σχετική εγγύκλιο. Οι εγγραφές θα γίνουν από 8/10/2015 έως και 20/10/2015.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας είναι τα εξής:

  1. Η αίτηση προεγγραφής υπογεγραμμένη (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στην περίπτωση που αποσταλεί με ταχυμεταφορά)
  2. Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης (απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης)
  3. Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Πρόσβασης (δεν απαιτείται για επιτυχόντες από ΕΠΑΛ-Α’. Για Βεβαιώσεις από ιδιωτικά Λύκεια βλ. την εγκύκλιο)
  4. Τέσσερις φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
  5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να αποδεικνύονται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία.

και Βεβαίωση Διαγραφής αν φοιτούσατε πριν σε άλλο Τμήμα ή Σχολή

Για τους επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, απαιτείται και βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι (βλ. εγκύκλιο)

Συμπληρωματικά των παραπάνω, θα χρειαστεί να καταθέσετε στη Γραμματεία μας και

  1. Έντυπο Δήλωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ειδικό έντυπο

2. Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή (ΣΕ11) Παρακαλούμε να συμπληρώσετε και το στατιστικό δελτίο που ζητάει η ΕΛΣΤΑΤ το οποίο θα βρείτε εδώ.

Το ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ – ΣΕ11 συμπληρώνεται στο πλαίσιο της Ετήσιας Στατιστικής Απογραφικής Έρευνας για την Ανώτατη Εκπαίδευση που διενεργεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή και η συμπλήρωσή του από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση που η εγγραφή γίνεται αυτοπροσώπως θα παραλάβετε το έντυπο από τη Γραμματεία. Η προθεσμία συμπλήρωσης του Ατομικού Στατιστικού Δελτίου είναι μέχρι 29/9/2015.

3. Κάποιο αποδεικτικό του αριθμού ΑΜΚΑ (έστω φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας)

4. Όσα αγόρια χρειαστούν πιστοποιητικό για αναβολή στράτευσης, θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία και Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (την έκδοση του οποίου μπορείτε να ζητήσετε από τον αρμόδιο Δήμο ή από κάποιο Κ.Ε.Π.), ή κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων.

Είναι σημαντικό, για την διευκόλυνση όλων, να φέρετε τα έντυπα έτοιμα και συμπληρωμένα ώστε να μην υπάρξουν άσκοπες καθυστερήσεις.

Δεν απαιτούνται πλέον ιατρικές εξετάσεις.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, μπορείτε να ζητήσετε από τη Γραμματεία Βεβαίωση Σπουδών (πιστοποιητικό ότι είστε φοιτητής/τρια), το έντυπο με Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμών Πρόσβασης σε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, και, τα αγόρια,  μία Βεβαίωση Στρατολογίας για την αναβολή της στράτευσης.

Στην περίπτωση που δεν έρθετε αυτοπροσώπως, τα πιστοποιητικά εγγραφής και οι κωδικοί πρόσβασης σε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μπορούν να σταλούν ταχυδρομικά η ηλεκτρονικά κατόπιν υποδείξεως σας με email η με συνοδευτικό έγγραφο στα δικαιολογητικά εγγραφής σας.

Θα χρειαστεί στη συνέχεια να φροντίσετε το συντομότερο δυνατόν για την ενεργοποίηση των λογαριασμών σας.

Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, από την επόμενη μέρα εγγραφής σας, θα μπορέσετε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (http://academicid.minedu.gov.gr/), την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας. Η ταυτότητα αυτή χρησιμοποιείται και ως Δελτίο Μειωμένου Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) για όσους το δικαιούνται.

Δείτε στα συνημμένα αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με:

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας