ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ 5%

Ημερομηνίες εγγραφών φοιτητών με το 5% από 18-10-2018 μέχρι και  26-10-2018.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 5% ΜΕ ΑΔΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5%_2018

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο δελτίο τύπου χρειαζόμαστε και μια φωτοτυπία της ταυτότητας μπρος-πίσω.