Τέταρτη Εισήγηση -Διεπιστημονικό Σεμινάριο Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (2020-2021)| «Covid 19, το αγαθό της υγείας και οι ευάλωτες ομάδες: Η περίπτωση των Καταστημάτων Κράτησης και του έγκλειστου πληθυσμού»