Εκπαιδευτικά σεμινάρια στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία

Πρόγραμμα του εκπαιδευτικού προγράμματος “Εκπαίδευση στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία” που περιλαμβάνει δύο κύκλους διαδικτυακών σεμιναρίων που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Π.Κ. και το Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας και Οικονομικής Ανάπτυξης του Τμήματος Οικονομικών Σπουδών του Π.Κ.. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενθάρρυνση πρωτοβουλιών και δράσεων και συλλογικών εγχειρημάτων στον τομέα της ΚΑΛΟ. Ο σχετικός ηλεκτρονικός σύνδεσμος της Περιφέρειας:

http://www.kekaper.gr/files/KOINONIKH_OIKONOMIA/entypo4pages_copy(1).pdf