Εκλογικό αποτέλεσμα ανάδειξης Προέδρου στο τμήμα Κοινωνιολογίας

Σας επισυνάπτουμε την ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής που αφορά στη χθεσινή εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, η οποία διεξήχθη σύμφωνα με την υπ’ αρ. γεν. πρωτ. προκήρυξη 9588/15-05-2014, ΑΔΑ: ΒΙΦ5469Β7Γ-ΣΒΨ.

Παρακαλώ ανοίξτε τον παρακάτω σύνδεσμο

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής