Δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας με θέμα :‘Αξιολόγηση του προγράμματος Πρακτικής άσκησης του Τμήματος Κοινωνιολογίας’

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Κοινωνιολογίας που πληρούν τις προϋποθέσεις, ότι υπάρχει η δυνατότητα για εκπόνηση μιας πτυχιακής εργασίας με θέμα: ‘Αξιολόγηση του προγράμματος Πρακτικής άσκησης του Τμήματος Κοινωνιολογίας’.

Η εργασία αφορά την καταχώρηση και την επεξεργασία δεδομένων από ερωτηματολόγια που έχουν συλλεχθεί από φοιτητές/τριες και φορείς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της Πρακτικής άσκησης, ενώ η ανάλυση των δεδομένων έχει σαν στόχο την περιγραφή βασικών χαρακτηριστικών του προγράμματος, την αξιολόγηση και την αποτύπωση προτάσεων για την βελτίωση του.

Η ανάλυση των δεδομένων θα γίνει με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS.

Όποιος/α ενδιαφέρεται να εκπονήσει την πτυχιακή εργασία παρακαλούμε να επικοινωνήσει με την κ. Παπαδάκη Μαρίνα με e–mail (papadakma@uoc.gr) μέχρι και την Παρασκευή 30/9.

Ζαϊμάκης Γιάννης
Παπαδάκη Μαρίνα